Programy dostępne drogą satelitarną w Polsce

 

Możliwość odbioru zależy w głównym stopniu od dostępu sygnału wybranego, jednego z wielu na danym satelicie, transpondera (nadajnika) nad obszarem gdzie będzie zainstalowana antena odbiorcza. Istotną sprawą jest moc docierającego sygnału przy założeniu że w ogóle dociera. Jakość odbioru programów satelitarnych zależy od wielkości anteny. Zwiększając jej średnicę możemy niwelować straty sygnału związane z jego niskim poziomem. W wypadku egzotycznych satelitów czynnikiem ograniczającym możliwość odbioru może być rozmiar czaszy, zbyt duża średnica aby można ją było zamocować w danych warunkach. 

W Internecie dostępnych jest kilka serwisów które podają pełne wykazy programów (radiowych i telewizyjnych) dostępnych drogą satelitarną. Niektóre z nich zamieszczają mapki pokrycia tj. mapy pokazujące obszary o tym samym poziomie sygnału a co za tym idzie wskazujące wymaganą wielkość czaszy anteny satelitarnej. Dla zaostrzenia apetytu mogę podać kilka miejsc wartych odwiedzenia:

 
  1. Lista niekodowanych programów TV dostępnych w Europie.

  2. Lista niekodowanych programów TV dostępnych w Polsce.

  3. Centrum Kontroli Satelitarnej SatcoDX - tu znajdziesz pełny wykaz satelitów, mapki pokrycia, aktualizowane na bieżąco listy programów satelitarnych. Gorąco zachęcam do wyszukania dwóch najbardziej popularnych w Polsce satelitów tj. Hotbirda i Astry a następnie przeanalizowanie dostępnych programów. Czy to nie jest imponujące? 

Na zachętę proponuje zapoznać się z roboczej jakości galerią migawek programów telewizyjnych dostępnych z wybranych satelitów:

  1. HOTBIRDA

  2. ASTRY