Wybiórczy zapis dokonań na polu uprzystępniania radia i telewizji

 

Znajdą tu Państwo w niedalekiej przyszłości zdjęcia i opisy wybranych projektów, zleceń jakie udało się zrealizować. W doborze zdjęć i notatek kierowałem się ilością dostępnych informacji oraz własną pamięcią. Oznacza to ni mniej ni więcej niż to że nie jest to całokształt mojego dorobku.

Zazwyczaj jest tak że przed instalacją odwiedzam klienta aby sprawdzić na miejscu warunki montażu. Wyprostować pewne kwestie bo np. zdarza się że czasem używamy różnych słów na określenie „tego samego” wolę więc sprawdzić wszystko na miejscu. Podczas tych wizyt sporządzam notatki, czasem robię zdjęcia, dowiaduje się jakie potrzeby, wymagania ma spełniać planowana instalacja.

Jak będzie można zobaczyć specjalizuję się w wykonywaniu instalacji telewizji satelitarnej  i  naziemnej u klientów indywidualnych. Prace prowadzę w mieszkaniach spółdzielczych (najczęściej bloki) i w budynkach wolnostojących. W tych drugich często trzeba rozprowadzić sygnał telewizji naziemnej i satelitarnej do wielu pomieszczeń – co też robię. Zdarza się że trzeba umożliwić niezależny odbiór programów satelitarnych w kilku pomieszczeniach. Wówczas projektuje instalację bazującą na multiswitchach. W wypadku klientów o wyśrubowanych wymaganiach montujemy np. instalacje umożliwiające niezależny odbiór programów z kilku satelitów i telewizji naziemnej w wielu pomieszczeniach. Ilość schematów instalacji jakie możemy stworzyć jest duża. Niepohamowaną fantazję ograniczają tylko wymogi techniczne i specyfika miejsca.

Od października 2006 roku postanowiłem umieszczać w tym miejscu w postaci tabeli wybiórcze informację o kolejnych sukcesach na polu krzewienia radia i telewizji wśród mas pracujących miast i wsi.

 

Data

Miejsce akcji

Zakres prac

Uwagi

...

...

...

... 

dokonania z roku 2006

dokonania z roku 2007

dokonania z roku 2008

dokonania z roku 2009

dokonania z roku 2010

Po kilkumiesięcznej przerwie w prowadzeniu niniejszej kroniki powraca ona na łamy mojej strony w odmienionej wersji (patrz niżej). W celu zapoznania się ze szczegółami technicznymi pojedynczych instalacji zapraszam do skorzystania z widocznego linku pt. Pokaż....na większej mapie. Warto!

  Pokaż instalacje antenowe - Warszawa i okolice - Sławek Dyczko TRANSAKTOR 509-610-850 na większej mapie
Pokaż instalacje antenowe - Warszawa i okolice - Sławek Dyczko TRANSAKTOR 509-610-850 na większej mapie