72.40.Z Działalność związana z bazami danych 
72.30.Z Przetwarzanie danych

 

 

Komputeryzacja tradycyjnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych. 

W oparciu o dostępne na rynku oprogramowanie służące zarządzaniu informacją przeprowadzam adaptację gotowych pakietów do szczególnych, indywidualnych potrzeb użytkowników, na przykład do obsługi informacyjnej biblioteki szkolnej.

Swoje usługi adresuje przede wszystkim do szkół o księgozbiorze do około 40000 woluminów o standardowej strukturze tematycznej z tradycyjnie spotykanymi tam typami dokumentów, włączając w to zbiory multimediów. Nie ukrywam że zależy mi na szkołach w których dokumentacja prowadzona jest w jasny, przejrzysty sposób a księgozbiór znajduje się w stanie nadającym się jeszcze do czytania i nie rozpada się podczas brania książek do ręki.

Jestem gotowy przeprowadzić komputeryzację zbiornic różnych dokumentów małych instytucji różnego typu (fundacje, archiwa zakładowe, kancelarie, składnice akt, itp.). W tym jednak wypadku wymagana będzie pogłębiona analiza stanu obecnego wraz ze sporządzeniem projektu usprawnień działania systemu informacyjnego instytucji. Wymagana będzie szeroka konsultacja w celu określenia założeń projektu, metod realizacji, zasad współpracy i warunków wynagrodzenia. Przy sporządzaniu projektu usprawnień a następnie realizacji zlecenia będzie trzeba zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 • zasób informacyjny instytucji, 

 • rozmiar (księgo)zbioru, 

 • typy dokumentów w zbiorze, 

 • wielkości strumienia wejściowego (nabytków), 

 • stosowane i planowane sposoby identyfikacji i opisu dokumentów, 

 • języki informacyjne - stosowane lub mające być stosowane, 

 • stosowane i przewidywane formy informowania o zasobach i nabytkach biblioteki, 

 • ewentualne ograniczenia w udostępnianiu dokumentów 

 • liczba potencjalnych i aktualnych użytkowników

 • liczba zleceń dotyczących wyszukiwania i udostępniania dokumentów pierwotnych i wtórnych.

Przeprowadzona analiza wraz z informacją o przewidywanych przez instytucję zmianach w ciągu najbliższych lat jest dla mnie punktem wyjścia do sporządzenia projektu usprawnień systemu informacyjnego. Przedstawiam propozycję obejmująca rozwiązania techniczne, harmonogram i kosztorys realizacji prac.

Zainteresowana instytucja wyrażająca chęć zmiany tradycyjnego sposobu obsługi użytkowników podejmuje decyzję o wyborze zintegrowanego systemu obsługi bibliotek. Służę pomocą w tym względzie. Po podpisaniu umowy zobowiązuje się w ściśle określonym czasie stworzyć w ramach wybranego programu obsługi biblioteki bazę opisów bibliograficznych gromadzonych dokumentów jak też dokonać przeniesienia zapisów dotyczących dokumentów zawartych w księgach inwentarzowych do bazy wybranego programu informacyjno-wyszukiwawczego. 

Efektem moich wysiłków będzie min.: 

 • zlikwidowanie katalogów w wersji papierowej i zastąpienie ich jednym, łatwym w aktualizacji i użytkowaniu katalogiem komputerowym, 
 • wyposażenie opracowanych materiałów w nalepki z kodem kreskowym co po zakupie czytnika pozwoli na znaczne przyśpieszenie czynności związanych z udostępnianiem zbiorów,

 • udostępnienie informacji o gromadzonych zbiorach w sieci lokalnej lub w Internecie,

 • identyfikowanie użytkowników za pomocą legitymacji wyposażonych w kod kreskowy wraz ze zdjęciem. 

Dzięki tym działaniom instytucja będzie mogła zaoszczędzić pieniądze na zakupie akcydensów takich jak karty książek lub karty czytelników czy też ksiąg inwentarzowych. Oszczędność będzie również polegała na mniejszej czasochłonności prac związanych z akcesją i udostępnianiem (koszmar - pieczołowite kaligrafowanie w księgach, na kartach książek, w kartach czytelnika, uciążliwe prowadzenie i aktualizacja papierowych katalogów alfabetycznych i rzeczowych). Wskutek tego obsługa biblioteki w znacznie większym stopniu niż dotychczas będzie mogła poświęcić się realizacji kwerend użytkowników dzięki czemu wzrośnie poziom ich zadowolenia, na czym bez wątpienia i Państwu zależy.

Zadowolenie, czynnik który dotychczas nie odgrywał większej roli przy wyborze usług edukacyjnych zaczyna nabierać coraz większego znaczenia. Ma to swoje pośrednie przełożenie na miejsce instytucji w rankingach. Im wyższe tym większe prawdopodobieństwo że będzie komu świadczyć nasze usługi. Warto więc dbać i oto aby czytelnicy wychodzili zadowoleni z biblioteki.

---== WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZACHĘCAM DO WSPÓŁPRACY ==---