74.87.B  
 

Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

Przedstawicielstwo handlowe Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczych S. A. z siedzibą we Wrocławiu.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji o wiarygodności płatniczej, o zobowiązaniach płatniczych przedsiębiorców i konsumentów (osób fizycznych i prawnych), działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 II 2003 r.

KRD BIG SA jako pierwszy w historii polskiej gospodarki i legalny rejestr długów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i przekazuje informacje gospodarcze minimalizujące ryzyko transakcji handlowych, gwarantując jednocześnie etyczne prowadzenie interesów i podnosząc prestiż naszych Klientów.

Misją Krajowego Rejestru Długów BIG SA jest ochrona polskich przedsiębiorców przed niesolidnymi kontrahentami oraz świadczenie usług w oparciu o światowe standardy. Celem KRD BIG SA jest budowanie ogólnopolskiego systemu wymiany informacji o rzetelnych i niesolidnych podmiotach gospodarczych i konsumentach. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA jako prekursor w dziedzinie przyjmowania, przechowywania i udostępniania informacji gospodarczych dąży do tego, aby stać się trwałym elementem polskiego życia gospodarczego.

Dzięki współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, pierwszym i największym w Polsce Biurem Informacji Gospodarczej, jestem w stanie zaoferować moim klientom niezawodne rozwiązania w zakresie dyscyplinowania niesolidnych płatników oraz skuteczne narzędzie do zarządzania wierzytelnościami.  Występując w charakterze Partnera Handlowego KRD BIG S.A. oferuje zainteresowanym przedsiębiorcom możliwość korzystania z usług Biura oraz służę pomocą, kompetencją, oraz wysokimi kwalifikacjami w dziedzinie przetwarzania informacji gospodarczych.

Zapraszam do współpracy !